Två mindre partier av Di Luca & Di Lucas olivoljor har i Livsmedelsverkets test som genomfördes 2018 och 2019 inte bedömts uppfylla kriterierna för doft och smak på extra jungfruolivolja. I den kemiska analysen är oljorna felfria. De berörda partierna finns inte längre till försäljning och oljan var aldrig farlig att äta.

Vilka oljor är det som berörs?

-Zeta Extra Jungfruolivolja Classico 500ml, Batch L18326, med bäst före-datum 22/03/2020.

-Zeta Extra Jungfruolivolja Originale 750ml, Batch L18199, med bäst före-datum 18/11/2019.

Vi ersätter alla som köpt någon av ovanstående batcher. Det vi behöver är en bild på produkten där batchnumret och bäst före datum syns tydligt. Dessa uppgifter hittar på flaskans hals. Mejla dilucakundtjanst@diluca.se

Vad är det som har hänt

När olivolja värderas bedöms både den kemiska sammansättningen och organoleptiska faktorer, som doft och smak. När det gäller den kemiska analysen var oljorna felfria och låg långt inom gränsvärdena.  Problemet är att samma olja ofta värderas olika av olika smakpaneler. Exakt den olja som fick underkänt i Livsmedelsverkets test blev bedömd som extra vergine av en annan professionell smakpanel. Det visar hur komplext det är att bedöma doft och smak enhetligt även om det finns riktlinjer. Det påverkar slutligen om olivoljan bedöms som extra vergine, vergine eller lampante, och det är det som hänt här. Oljan är på inget sätt hälsovådlig. Det handlar om en doft- och smakavvikelse.

Kommentar av Christian Di Luca, VD Di Luca & Di Luca

Det är ett välkänt problem i branschen att olika smakpaneler gör skilda bedömningar av exakt samma olivolja. För våra kunder är det viktigt att veta att vi på Di Luca bara köper in och säljer oljor som av smakpaneler har klassificerat som just den kvalitet som också står på flaskan. Att samma olja ibland får olika bedömningar är särskilt vanligt med väldigt milda oljor. Den extra milda olja som i Livsmedelsverkets test har bedömts som ”bomolja” har exempelvis av tio olika laboratorier fått tre olika kvaliteter, från den allra högsta ”Extra Vergine” och nedåt. Men i de kemiska testerna har samtliga laboratorier gett den allra högsta klassificeringen. Det finns ingen risk alls att konsumera denna olivolja, det handlar bara om olika bedömningar av smak och doft, säger Christian Di Luca, VD Di Luca & Di Luca.

Analysresultat Redigerat 20200218

Vi är förfärligt ledsna om någon tror att vi fuskar när det gäller våra olivoljor. Fernando Di Luca, grundaren av vårt företag, är mannen som tog olivoljan till Sverige, och olivolja är något vi brinner för.

Vi vill förtydliga att alla våra olivoljor i den kemiska analysen från Livsmedelsverkets test var felfria. Där uppfyllde de alla kriterier för extra jungfruolja. Det är när oljan testas vad det gäller doft och smak (organoleptisk bedömning) som problem uppstår. Nedan analysresultat är baserade på tester från Zeta Extra jungfruolivolja Originale 750 ml, Batch L18199 från sju olika externa laboratorier där resultaten påvisar oeniga resultat.

Analysresultat olivolja Di Luca & Di Luca

Vi vill också poängtera att alla våra oljor testas både kemiskt och organoleptiskt löpande. Därför lägger vi upp testresultat från senaste månaderna för att visa att vi är helt trygga med vår olivolja, och det vill vi att du också ska vara.

Analysresultat löpande kontroll av olivolja

Vi hoppas på att du ska kunna känna fortsatt förtroende för Zeta. Har du frågor kontakta gärna oss direkt på dilucakundtjanst@diluca.se