I.G.P. och D.O.P. -märkning av livsmedel

Livsmedel kan ha en rad olika märkningar som berättar om livsmedels ursprung och tillverkning. Zeta använder sig av några olika:
I.G.P. och D.O.P. är två beteckningar reglerade av EU-förordningen (EG) nr 510/2006. Märkningen utfärdas av EU, kontroll av märkningen sker på nationell nivå.

Zeta använder sig av några olika: I.G.P. och D.O.P. är två beteckningar reglerade av EU-förordningen (EG) nr 510/2006. Märkningen utfärdas av EU, kontroll av märkningen sker på nationell nivå.

I.G.P. – Indicazione Geografica Prottetta (på svenska SGB – Skyddad Geografisk Beteckning) visar att ett livsmedel eller en lantbruksprodukt härstammar från och antingen är framställd, har bearbetats eller tillverkats i ett avgränsat geografiskt område. Märkningen garanterar att livsmedlet härstammar från ett specifikt geografiskt område som bidrar med en unik kvalitet och egenskaper till produkten, och att en eller flera delar av produktionen har skett i just det området.

Svenska produkter som fått denna kvalitetbeteckning är Skånsk spettekaka och Svecia-ost. Zeta-produkter som bär beteckningen är Zeta Balsamico Di Modena I.G.P och Zeta Olivolja Toscano I.G.P Extra Vergine

D.O.P. – Denominazione di Origine Protetta (på svenska SUB – Skyddad Ursprungsbeteckning) anger att ett livsmedel eller en     lantbruksprodukt både härstammar från och är framställd, bearbetad och tillverkad i det gällande området. D.O.P.-märkningen har skarpare krav än I.G.P. på det vis att man ställer större krav på produktionsmetoderna.

En produkt som är märkt med D.O.P. härstammar från ett avgränsat område som bidrar med vissa kvaliteter till produkten samt att produktionen utförs i samma område under mycket kontrollerade regler. EU tilldelar märkningen.

Kalix löjrom är en svensk produkt med D.O.P. -märkning. Zeta-produkter som bär D.O.P.-märkningen är Zeta Grana Padano och Zeta Parmigiano Reggiano, Zeta Pecorino Romano, Zeta Mozzarella di Bufala Campana, Zeta Gorgonzola Zeta Fetaost, Zeta Manchego och Zeta Olivolja Sicilia Val Di Mazara.