Vad är matsvinn?

Matsvinn är mat som producerats för att ätas eller drickas, men hamnar i soporna.

Matsvinn är mat som producerats för att ätas eller drickas, men som av någon anledning istället hamnar i soporna.

Matavfall är sådant som inte var tänkt att ätas/drickas till exempel bananskal, fiskben och kaffesump.

Det är alltid allra bäst om matsvinnet inte uppstår. Det gör vi genom att planera våra inköp, rätt hantering och förvaring av maten och att vi börjar lita på våra sinnen igen.

Äppelskruttar och potatisskal (matavfall) och mat som blivit oätlig av olika orsaker kommer alltid finnas i hemmet. Så det är bra att ha speciella kärl för det, så kallade kompostpåsar. Då återanvänds avfallet som till exempel biogas.

Tänk på att det alltid är bäst, ur alla synvinklar, att se till att mat som kan ätas verkligen äts upp.