Knappt mogna oliver i massor på träd

Maten & Säkerheten

Mat berör alla, 365 dagar om året. Maten ska bidra med mättnad och välbefinnande, men också passa in i vardagspusslet. Maten ska också produceras enligt sunda värderingar och vara säker. Ett ansvar vi tar på största allvar.

Kvalitet är ett ord med många betydelser. I sann Fernando-anda känner vi särskilt mycket för produkter som är hälsosamma, goda, av fin kvalitet och som bidrar till ett större välmående livet ut. Men kvalitet kan också kopplas till miljö, etiska värden och inte minst produktsäkerhet – den mest basala definitionen och förutsättningen för allt vi gör.

Recept pasta carbonara - zeta

Till största delen handlar vårt kvalitetsarbete om att förebygga, men också att vara beredda på det vi inte kunnat förutse. Vårt kvalitetsarbete är en utvecklingsprocess som ständigt måste utvärderas och utvecklas.

Vi grundar vårt kvalitetsarbete på tre fokusområden

  • Produkt
  • Leverantör
  • Information

Produkt

Parmesan

Kvalitetskontroll

Produkterna är medelpunkten i hela vår verksamhet. Vår målsättning är att våra produkter skall hålla rätt kvalitet i varje förpackning, och för att kunna säkerställa detta måste vi löpande kontrollera våra produkter. Därför var det en milstolpe för oss när vi efter gediget arbete under hela 2020 certifierade oss för livsmedelsstandarden, IP Livsmedel Grundcertifiering. Det är en förutsättning för att kunna fortsätta leverera högkvalitativa och säkra produkter i alla led.

Våra interna kontroller omfattar såväl förpackning som innehåll: är förpackningen korrekt märkt, har den rätt vikt, är den lätt att hantera? Smakar och doftar produkten som den ska? Vi kontrollerar också pH-värden och andra egenskaper som är viktiga för produkten. Vi vill kunna säkerställa att produktens kvalitet motsvarar våra och konsumenters krav och förväntningar.

Analys på laboratorier

Våra produkter genomgår också mer djupgående analyser. Det kan till exempel handla om att säkerställa att ekologiska produkter inte innehåller bekämpningsmedel, kontroll av mikrobiologiska värden för känsliga produkter, eller att våra olivoljor håller rätt kvalitet. De kemiska och mikrobiologiska analyserna genomförs av oberoende ackrediterade laboratorier.

Leverantör

tomater

Människorna bakom maten

Våra leverantörer har alltid valts med omsorg och vi ställer krav på att alla som vill arbeta med oss ska kunna leverera säkra varor av hög kvalitet. Vi lägger ett allt större arbete på att följa upp att våra samarbeten resulterar i den kvalitet vi, våra kunder och konsumenter önskar och kräver – ett arbete som innebär både utmaningar och möjligheter. Det kan handla om att bygga upp och stärka dialogen inom viktiga frågor, att verka för kortare leverantörskedjor, att ställa krav på certifieringar eller att utföra revisioner.

Ett bra verktyg

För att kunna utvärdera våra leverantörer ur ett bredare perspektiv används idag ett självutvärderingsverktyg där leverantörerna får redovisa hur de arbetar kring frågor om miljö, arbetsförhållanden, korruption och socialt ansvar. Detta ger oss möjlighet att uppmärksamma eventuella svagheter för att på så sätt kunna vidta rätt åtgärder för att tillsammans utvecklas i rätt riktning.

Information

Trygg information

Att en produkt ska vara säker och hålla rätt kvalitet handlar inte bara om innehåll. Som konsument är det viktigt att kunna lita på att det som står på förpackningarna är rätt, och att märkningen överensstämmer med innehållet och produkten. Vad och hur man får skriva på förpackningarna är strikt reglerat enligt lag, och vi är noggranna med att märkningen ska vara korrekt, tydlig och begriplig.

Värdefullt kunskapsutbyte

När det gäller kvalitet och kontroll av livsmedel är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad om vilka krav som är ställs just nu, ta del av forskning, utveckling och omvärldsbevakning. Livsmedelssäkerhet är ett ämne som är i ständig utveckling och som vinner på att alla hjälps åt. Vi värderar nätverkandet högt, och är därför medlemmar i nätverk som SNF (Swedish Nutrition Foundation) och arbetar med ett Food fraud nätverk där representanter från hela livsmedelskedjan samverkar för att motverka matfusk. Di Luca & Di Lucas dietist sitter även med i styrelsen för SNF.