sheaträd

Vad är sheafett?

Sheanöten är inte särskilt känd i Sverige, men i Afrika har nötens fett använts i matlagning under tusentals år. Trädet växer fritt på savannen, utan gödning eller kemiska bekämpningsmedel, och är en viktig inkomstkälla för många kvinnor i Afrika.

Från Senegal i väster till Sudan i öster, ungefär mitt på den väldiga Afrika-kontinenten, växer sheaträdet. Sheafrukterna som används till Zeta BreOliv kommer i huvudsak från Senegal och Ghana. I vår del av världen är sheanötsfettet mest känt som ingrediens i olika typer av hudvårdsartiklar samt choklad, men i Afrika är fettet sedan länge vanligt i matlagningssammanhang.

Ett fast fett i rumstemperatur

Sheaträdet kan leva i 200 år och bär som mest frukt efter 40-50 år. Frukten har ungefär samma storlek och form som en liten mango och plockas för hand. Därefter tas nöten ur och torkas. Fettet i sheanöten har fast konsistens i rumstemperatur. Det gör att den höga andelen olivolja i BreOliv kan bli bredbar utan onödiga tillsatser.

Viktig inkomstkälla för kvinnor

I Afrika är skörden av sheafrukter en viktig inkomstkälla, särskilt för kvinnor. Det ger dem självständighet och kraft att hjälpa barnen till en bättre framtid.  Särskilt bra är det att sheaträdets frukter faller till marken när inga andra grödor skördas och det är ont om jobb. För att stödja en rättvis och hållbar verksamhet kring sheafrukten, har Di Luca & Di Luca gått med i GSA, Global Shea Alliance.  Läs mer om deras verksamhet på www.globalshea.com

Shea kommer från en ”nöt”

Trots namnet räknas sheanöten inte in i gruppen nötter som kan orsaka svåra allergiska reaktioner. Läs mer om vilka nötter som kan ge upphov till allergiska reaktioner på Livsmedelsverkets hemsida.