Informationsförordningen (EG) 1924/2006 reglerar vilka hälsopåståenden som är godkända att använda på livsmedelsförpackningar och i kommunikation om livsmedel. Informationsförordningen har tagits fram av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Det finns ett godkänt allmänt hälsopåstående om olivolja kopplat till dess innehåll av polyfenoler, antioxidanter. Hälsopåståendet lyder:

”Olivoljans polyfenoler bidrar till att skydda blodfetterna mot oxidativ stress.”

Totalt har 222 allmänna, funktionella hälsopåståenden godkänts av Efsa. De godkända hälsopåståendena avser ett specifikt näringsämne eller annat ämne i produkterna som har en betydelse för kroppens funktioner eller för viktkoll. Tidigare var det tillåtet att göra produktspecifika hälsopåståenden, det är det inte längre. De flesta godkända hälsopåståendena gäller vitaminer, mineraler, fettsyror, protein och specifika fibrer samt ett fåtal livsmedel som till exempel valnötter och fisk.

Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) har skapat ett branschstöd i syfte att hjälpa livsmedelsföretagen att använda närings- och hälsopåståenden enligt informationsförordningens regler och att göra det på ett ansvarsfullt och balanserat sätt.

Branschstödet arbetar för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden mellan företagen och för att upprätthålla ett högt förtroende hos konsumenten för livsmedel och livsmedelsbranschen.

Läs mer om Informationsförordningen och hälsopåståenden i branschstödets handbok.

Bakgrund till Informationsförordningen
De 222 godkända hälsopåståendena är resultatet av en mycket omfattande process inom EU. De europeiska livsmedelsföretagen, inklusive hälsokostföretagen, har fått skicka in förslag till hälsopåståenden med vetenskapligt underlag för att stödja påståendet. Totalt kom det in mer än 2600 hälsopåståenden som Efsa, den europiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, sedan har utvärderat. Av alla inskickade hälsopåståenden ansåg Efsa att 222 hälsopåståenden hade ett vetenskapligt stöd.

Ordalydelsen i de fastställda hälsopåståendena är mycket viktig. Ändringar av ordalydelsen kan lätt ändra innebörden i påståendet, vilket inte är tillåtet. De hälsopåståenden som godkänts gäller i hela EU.

På Zeta.nu använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så god som möjligt. Läs mer här.