En låg syrahalt i en olivolja indikerar att oliver av hög kvalitet använts vid pressningen, det vill säga att oliverna var friska och inte angripna av skadedjur, inte plockade som fallfrukt, dåligt rensade eller lagrats länge innan pressning.

Före 2002 deklarerades syrahalten i olivolja ofta på flaskans etikett och en låg syrahalt var ett tecken på att olivoljan var av hög kvalitet. Dock upptäcktes fusk med syrahalten i olivoljor. Genom kemisk bearbetning kan en olivoljas syrahalt enkelt sänkas. Detta möjliggjorde att oljor av sämre kvalitet kunde märkas med en låg syrahalt och därmed vilseleda konsumenten att olivoljan var av god kvalitet.

I en EU-förordning från 2002 fastställs begreppet Extra Vergine vilket bland annat garanterar att en olivolja med märkningen Extra Vergine är framställd utan några kemiska processer och har en syrahalt under 0,8 procent.

En olivolja med märkningen Extra Vergine garanterar alltså att oljan har en maximal syrahalt på 0,8 procent. Det är därför inte tillåtet att skriva ut syrahalten på flaskans etikett även om syrahalten naturligt är lägre än den lagstiftade nivån.

På Zeta.nu använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så god som möjligt. Läs mer här.