EU-förordning gällande halten alkylester i olivolja
EU-förordning, nr 61/2011 gäller lämplig analysmetod av och egenskaper hos olivolja och pressrester av olivolja. Experter har konstaterat att halten alkylester i Extra Vergine olivolja är ett sätt att bedöma oljans kvalitet.

Zeta har alltid varit måna om att enbart sälja olivolja av hög kvalitet och ser mycket positivt på den förstärkta förordningen, som främjar seriösa aktörer.

Olivoljans kvalitet beror bland annat på halten alkylester

Kvaliteten på olivolja extra vergine har under flera år tenderat variera och till och med kunnat styras på oegentligt sätt. Den professionella delen av branschen och IOC, International Olive Council, har därför efterfrågat gränsvärden och analysmetoder för att kunna garantera konsumenterna kvaliteten på olivolja Extra Vergine.

Kemiska experter har konstaterat att halten av alkylestrar, såsom fettsyre­etylestrar (FAEE) och fettsyremetylestrar (FAME), är användbara parametrar för bedömningen av kvaliteten på olivolja Extra Vergine.
Detta forskningsresultat möjliggör den nya EU-förordningen där det nu finns gränsvärden för bland annat alkylestrar samt en förordad analysmetod för att fastställa dessa halter.

Låga halter av alkylester förekommer naturligt i all olivolja extra vergine. Förhöjda halter av alkylester uppkommer då oliverna behandlas ovarsamt till exempel skördas oförsiktigt så att olivens skal skadas/repas eller att oliverna lämnas på marken för länge innan de tvättas och pressas.

Ovarsamt behandlade oliver ger en olivolja med dålig smak och doft. Genom mild upphettning kan doft och smak neutraliseras, den typen av olivolja kallas Deodorato. Observera att upphettning absolut inte är tillåtet för Extra Vergine olivolja.

Olivolja av typen Deodorato, har förhöjda halter av alkylester som överskrider gränsvärdet. Halten alkylester påverkas inte av upphettningen. Den nya EU-lagstiftningen gällande gränsvärden och mätmetoder för alkylester är ett led i att upptäcka fusket och få bort den här typen av olivolja, som säljs till ett lågt pris, från marknaden.

Den nya EU-förordning, nr 61/2011, heter i sin helhet ”Om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämplig analysmetod” och är en ändring av förordningen (EEG) nr 2568/91.

På Zeta.nu använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så god som möjligt. Läs mer här.